951 69 248

post@kjose4h.no

Hva er 4H?

Sosialt, aktivt, morsomt – du bestemmer!

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Formål:
4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Motto:
Å lære ved å gjøre.

4H-løftet:
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdier:
• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse

Posisjon (4H sin unike kvalitet):
4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

4H-programmet:
Programmet er delt inn i områdene:
• Natur
• Kultur
• Samfunn
• Helse

Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:
• Aspirant (10 – 11 år)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

Om Kjose 4H

Info kommer…

GÅ TIL STYRET >

Hva er 4H?

Sosialt, aktivt, morsomt
– du bestemmer!

4H er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Les mer her >

Grasrotandelen Kjose 4H

Født i 2014?

Vi tar nå i mot kløvermedlemmer!

Klikk her for info