951 69 248

post@kjose4h.no

Årsmøte 14/11-2017

Årsmøtet ble åpnet av Helle, deretter tok Sivert oppropet. Det ble valgt to til å skrive under på protokollen, og to til tellekorpset. Videre leste Alexander opp foreløpig regnskap, og forslag til budsjett.

Så var det valg av nestleder, der Hedda, som var valgkomiteen sitt forslag, og ble valgt med 10 stemmer. Celine var valgkomiteens forslag som sekretær, og ble valgt med 9 stemmer. Deretter var det tid for styremedlemmer, August og Rune var valgkomiteens forslag, og Rune ble styremedlem A med 6 stemmer, og August ble styremedlem B med 4 stemmer.

Videre valgte vi klubbrådgivere, Ivar Andre ble valgt som klubbrådgiver A, og Petter, Sivert og Alexander. Siste som sto på valg var revisor, og dette ble Gunn Norheim.

Det siste var valg av representanter til fylkesårsmøtet, dette ble Helle og Rune.

Neste års valgkomite er August, Helle og Helene.

Møtet ble avsluttet med 4H-løftet og gnisten.