951 69 248

post@kjose4h.no

Årsmøte 14/11-2018

Årsmøte ble åpnet av Helle, før Celine tok oppropet. Det blevagt ut to til å skrive under på protokollen, og to til tellekorps. Så var dettid for valg av leder, der Ingrid som var valgkomiteens forslag ble valgt. Linaog Sarah ble styrets nye styremedlemmer. Videre var det tid for valg avklubbrådgivere, og da ble Ivar Andre valgt som klubbrådgiver A, og Petter,Sivert og Alexander ble klubbrådgiver B. Gunn Nordheim ble valgt som revisor,og Alexander ble valgt som kasserer. Det siste var valg av representanter til fylkesårsmøte, og dette ble Ingrid og Hedda.

Neste års valgkomite er Hedda, Celine og Sarah

Møtet ble avsluttet med 4H-løftet og gnisten