951 69 248

post@kjose4h.no

Årsmøte 2014

Tirsdag 11. november var det årsmøte på Eikvang. Møtet ble startet med velkommen av Ole-Jørgen, opprop, årsberetning fra 2014 og regnskapet til 2014. 4 nye medlemmer meldte seg inn i klubben, og så var det tid for valg av ny leder, kasserer, styremedlemmer, klubbrådgivere og alumnrepresentant.

Som leder stilte August og Emma. Emma fikk 5 stemmer og August 12. 1 ble kassert og 1 blank. Som kasserer stilte Alexander, og han fikk 15 stemmer, 3 var blanke og en ble kassert. Som styremedlemmer stilte Stine, Vetle, Ole-Jørgen, Helene, Sivert og Markus. Stine fikk. 10 stemmer, Vetle 11, Ole-Jørgen 2, Helene 10, Sivert 3 og Markus 1. 1 var også kassert. Til slutt ble Vetle valgt inn som styremedlem A og Helene som B. Alumnrepresentanten som ble valgt ved håndsopprekning var Tor Olav, og klubbrådgivere som ble valgt på samme måte var Ivar-André som klubbrådgiver A og Hans-Georg, Alexander, Petter og Sindre som klubbrådgivere B.

Styret består nå av:
– August som leder
– Synne som nestleder
– Alexander som kasserer
– Anne Marit som sekretær
– Vetle som styremedlem A
– Helene som styremedlem B

Etter valget var det en liten vitnemålsutdeling til de tre medlemmene som mottok plaketten i år. Så var det pause hvor det ble servert pizza og brus. Etter at pizzaen var spist opp byttet styret plasser. Møtet ble avsluttet med 4H-løftet og gnisten.