951 69 248

post@kjose4h.no

Årsmøte 2013

Årsmøte 2013

Tirsdag 12 november var det nok en gang tid for årsmøte i kjose 4H. Møtet ble åpnet av leder Ole- Jørgen, så var det et opprop og lesing av årsberetting.

Styret kom med noen vedtekter de ville endre, dette var at enten kunne det være en ’en styremedlem istedenfor to, eller to styremedlemmer og kun styremedlem A har stemmerett. Her ble det vedtatt at det skal være to styremedlemmer, men kun ’en med stemmerett (styremedlem A)

Alexander sa litt om regnskapet for 2013, før vi fikk medlemmenes meninger om hvordan høstfesten var. De mente at høstfesten gikk kjempebra, og at sufløren hadde gjort en kjempebra jobb under hele høstfesten. De mente også at vi ikke skulle synge et kløver fir blad så mange ganger. Medlemmene ville også ha øvingsnatt nesteår.

Det ble også gitt litt informasjon om året. Neste møte var grøtmøte, og der skal alle velge prosjekter. Det ble også informert om nyttårsballet, og at det er styremøter den første tirsdagen i måneden, og stort sett klubbmøter den andre tirsdagen.

Vi hadde en pause der det ble servert pizza og brus.

Etter pausa var det tid for valg av nytt styre. De vervene som var på valg var; klubbrådgivere, styremedlemmer, sekretær og nestleder.

Under stemming over endringen av vedtektene var det 15 for og 0 blanke/kassert av 15 mulige stemmer.

Som klubbrådgivere fortsetter Ivar Andr’e, Alexander, Petter og Hans Georg

Som styremedlemmer stilte Jakop, Tor Olav, Emma og Sivert til valg. Alle fikk stemme på to navn hver så totalt ble det 30 stemmer. Jakop fikk 14 stemmer, Tor Olav fikk 11 stemmer, Emma fikk 4 stemmer og Sivert fikk 1 stemme.

Til sekretær stilte Anne Marit til valg. Hun fikk 15 stemmer fro og 0 stemmer mot. Det var 15 mulige stemmer.

Som nestleder stilte Synne til valg. Hun fikk 13 stemmer for, 1 blank og 1 kassert.

Som leder fortsetter Ole- Jørgen ett år til og som kasserer fortsetter Alexander. Det nye styre består da av; Ole- Jørgen som leder, Synne som nestleder, Alexander som kasserer, Anne Marit som sekretær, Jakop styremedlem A og Tor Olav styremedlem B. Klubbrådgiverne er Ivar Andr’e, Petter, Alexander og Hans Georg.

Vi ansluttet møtet med 4H- løftet og gnisten.