951 69 248

post@kjose4h.no

Foreldremøte 24.01.17

Helle åpna møtet ved å ønske velkommen. Anne Marit fortsatte med opprop, men referat uteble pga. dårlige internettforhold.

Alexander fortsatte så med gjennomgang av regnskapet for 2016. De få spørsmålene som ble stilt ble besvart, men som vanlig var det ingen store innvendinger. Budsjetter for det kommende året var neste punkt ut, men heller ikke her var det mye på klage på eller å stille spørsmål ved.

Helle gikk videre med årsplanen.  Den var veldig rotete, og dette må skjerpes på til neste gang. Ny vil bli lagt ut på nettsida. Men rotet blei forklart, så det var ingen spørsmål her heller.

Det blei også gitt litt praktisk informasjon angående foresattes oppgaver under leirer og kurs. Naturmøteplassen som vi har fått penger av sparebankstiftelsen til å bygge, blei snakka litt om – men ikke mye er fastsatt angående den enda – så det er fortsatt litt nysgjerrighet rundt den blant de foresatte.

Møtet blei avslutta med Helle som sa takk for i dag og ønska vel hjem.