951 69 248

post@kjose4h.no

Foreldremøte 13.01.15

Møtet ble startet med velkommen av Synne før opprop og referat fra forrige møte ble lest opp. Deretter fortsatte Alexander med regnskap for 2014. Det var få innvendinger og spørsmål, og han fortsatte da med budsjettet for det kommende året.
Her var det litt flere innvendinger og spørsmål, men vi kom oss videre til gjennomgang av årsplan. Her var det ingen innvendinger.

Deretter var det tid for en liten kaffepause med kake stelt i stand av foreldrerådet.

Det var ingen saker på eventuelt/ordet fritt, og møtet ble avrundet med 4H-løfete og gnisten.

Login